Op 12 juni 2020 wordt een nieuwe editie uitgebracht: Briefwechsel Alma Mahler - Allert de Lange Verlag, een uitgave van de Gustav Mahler Stichting Nederland, uitgegeven door Matthijs Boumans en Eveline Nikkels.

In March 1940, Alma Mahler’s book Gustav Mahler, Erinnerungen en Briefe was published by the Dutch publisher Allert de Lange. It was an exciting time because an upcoming catastrophe was in the air, but was not felt by many yet. Because there was no place in Vienna from 1938 for a publication with a “Jewish touch,” Alma decided to move to Amsterdam and contacted Allert de Lange.

Dr. Landauer bringt jetzt mein Mahlerbuch heraus. Die Stunde ist ungunstig – aber wann wird sie gunstiger sein (Dr. Landauer is now publishing my Mahler book. The hour is bad – but when will it be better)? Alma Mahler, 09-02-1940.

Ter voorbereiding op haar geplande publicatie correspondeerde Alma Mahler met Walter Landauer (1902-1944), de leider van de Duitstalige afdeling van de uitgeverij, maar daar bleef het niet bij. Uit ons onderzoek bleek dat beiden ook correspondeerden met Ernst Polak, literair criticus en vriend van Franz Werfel (1890-1945), who provided critical comments to Alma’s manuscript, which she had already started in the 1920s, and did not spare her!

De correspondentie tussen Alma Mahler (1879-1964) en  Walter Landauer (1902-1944) is in zijn geheel opgenomen in de Briefwechsel. De meest relevante brieven van en aan Ernst Polak zijn opgenomen. De Briefwechsel bevat in totaal 134 brieven.

Naast de brieven bevat deze (geïllustreerde) uitgave ook een voorwoord en nawoord, een inleiding, voetnoten en eindnoten en een personenregister. Op de voorkant zien we Alma met een uitdagende blik, op de achterkant komt een interessante opmerking uit Marina Mahler over haar grootmoeder. Alle teksten zijn in het Duits.

The total volume is 212 pages. The intention was of course to offer this publication during the Mahler festival. That may not have been the case, but we are proud that we can now offer it, as it were, in the wake of it. It is a true document humain in which Alma’s fear of the future is also increasingly tangible.

Bestellen

De prijs is € 25, - per exemplaar. Voor Nederland zijn de verpakkings- en verzendkosten € 6 en voor het buitenland € 15. Wij verzoeken u het benodigde bedrag (€ 31 en € 40 per exemplaar) over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL 29 INGB 0000 145677 tnv Gustav Mahler Stichting Nederland te Alkmaar onder vermelding van uw naam, volledig adres en het aantal exemplaren. 

Als u fouten heeft gevonden, laat het ons dan weten door die tekst te selecteren en op te drukken Ctrl + Enter.

Spelfoutenrapport

De volgende tekst wordt naar onze redactie gestuurd: