Terminologie

 

Terminologie uit Mahler Symphonies

ab

weg ( Sordinen ab  = dempt uit)

abdampfen

dempen

Aber

maar

aber duits

maar duidelijk gearticuleerd

na geen eilen

maar haast je niet

aber wuchtiger

maar zwaarder, zwaarder

abnormaal

alternerende

alle

alle

alle Betonungen consequent durchführen

alle accenten volledig gerealiseerd

alle Pausen gut gehalten

alles rust goed onderhouden

allmählich zum Tempo I zurückkehren

geleidelijk terugkerend naar Tempo I

Alt solo met Chor

alt solo met koor

ben Griffbrett

op de toets

ben Steg

bij de brug [ponticello]

Een dieser Stelle wirken die Posaunen, Violinen und Viol. nur im Notfalle mit, wenn es gilt den Chor vor "Fallen" zu bewahren.

In deze passage mogen de trombones, violen en altviolen alleen spelen als dat nodig is om te voorkomen dat het refrein plat gaat.

Anmerkung für den Dirigenten

Noot voor de dirigent

auf

op [bijv op G-Saite = op de G-string]

op Holz geschlagen

geslagen op hout

van een afstand

uit de verte

aus weiter Ferne

van de verre afstand

Uitdrukking

uitdrukking

ausdrucksvoll

espresso

ausgeführt wie bij Ziffer 6

uitgevoerd zoals bij repetitie nummer 6

beides v. Einem geschalgen

beide [basdrum en cimbalen] gespeeld door één persoon

benützt die A- en Des-Pauke des 2. Paukers

gebruik de A- en D-platte pauken van de 2e speler

… Benützt die kleine Pauke des 2. Spielers

1e speler gebruikt de kleine pauken van de 2e speler

beruhigend

kalm worden

vooral stil

vooral licht

bestimt

exact, duidelijk, bepaald

benadrukte

benadrukt, benadrukt

tot zum gänzlich Aufhören

totdat volledig ophield

tot zum Schluss (breit)

tot het einde (breed)

bis zur Unhörbarkeit abnehmen

afnemen tot onhoorbaarheid

bleiben (bleibt) ohne Dämpfer

blijft zonder mute

breed

breed

Cäsur

caesuur

"Cäsur" en heirauf plötzlich vorwärts

caesuur en dan plotseling naar voren

Celli und Bässe "ritmisch", nicht Triolen spielen

cello's en bassen spelen 'ritmisch', geen drieling

stom

mute (s)

Dämpfer ab, Dämpfer abnehmen, Dämpfer absetzen, ohne Dämpfer, keine Dämpfer

zonder dempers

Dämpfer nach and nach abnehmen

verwijder de dempers een voor een

Das cresc. de waarde van het begin van de Streicher en de Holzbläser en de musser sehr sein; der Dirigent muss das Tempo so lange zurückhalten, bis die grösste Kraft erreicht ist. Beim Eintritte der Streicher and Holzbläser treten die Metalinstrumente zurück, um den Eintritt jener night zu "decken".

De crescendo duurt tot de invoer van de snaren en houtblazers en moet zeer krachtig zijn; de dirigent moet het tempo vasthouden totdat de grootste kracht is bereikt. Bij het binnenkomen van de strijkers en houtblazers stappen de koperblazers achteruit, om hun ingang niet te bedekken.

rekken

rekken

dem Chor nachgeben

plaats maken voor het refrein

der 1. Ton des Gliss: grimmig zu betonen

de 1e toon van de glissando: sterk geaccentueerd

deutlich

duidelijk, articuleren

Die 2. Bässe nicht eine Octave höher, sonst würde die vom Autor intendierte Wirkung ausbleiben; Er is geen geldigheid, geen geld meer, geen geld, geen geld, geen geld, geen geld meer, maar een ander bericht en een ander bericht.

De 2e bassen geen octaaf hoger, anders wordt het door de componist beoogde effect bedorven; het is niet een kwestie van het horen van de diepe noten, maar deze manier van schrijven is alleen om te voorkomen dat de lage bassen de hogere bes nemen, en deze dus te sterk benadrukken.

die 4 Trompeten müssen aus entgegengesetzer Richtung haar erklingen

de 4 trompetten moeten vanuit tegengestelde richtingen worden gehoord

die andere Hälfte

de andere helft

Die früher in der Ferne aufgestellten 4 Hörner mögen zur Verstärkung dieses Thema's herangezogen werden, ebenso in allen darauffolgenden eigens bezeichneten Stellen.

De 4 hoorns die eerder in de verte stonden, mogen worden gebruikt om dit thema te versterken, evenals alle daaropvolgende uitdrukkelijk aangeduide passages.

sterven mit ^ bezeichneten Noten langere inhoud

de opmerkingen aangegeven met ^ langer volgehouden

Die Striche | bedeuten die Stelle, die verschiedenen Instrumente im Rhythmus zusammenfallen sollen.

De beroerte | geeft de plek aan waar de individuele instrumenten ritmisch samen moeten komen.

de triolenfiguur onder de gleichschnell, de pauzes breiter ausführen

het drielingcijfer altijd even snel; de rest presteerde breder

die Viertel die zuletzt die Halben

de kwartnoten zoals de vorige halve noten

Het is een instrument dat u kunt kiezen uit een nummer dat u in een ander land kunt kiezen, op de achtergrond van de orchestrarraums op het sein.

Deze instrumenten in dit uurwerk dienen naast elkaar geplaatst te worden, bij voorkeur achterin het orkest.

idem

idem dito

Dubbelgriff (Dpplgr.)

dubbele stop

drängend

vooruit te drukken

dreifach geth [eilt], 3-fach feth.

3-delig Divisi

geurig

vaag, wazig

durchaus zart

teder door

echo

echo

Echoton

als een echo

energetisch bewegt

energetisch bewegend

ersterbend

afsterven

… Es-Clar. in B umwechseln (ist bis Ziffer 17 als 4. Clar. notiert)

2e Es klarinet verandering naar Bes (genoteerd als 4e klarinet tot repetitie nummer 17)

iets

enigszins

etwas beweger

iets meer ontroerend

etwas drängend (er)

iets (meer) naar voren drukken

etwas energisch in het tempo

enigszins energiek van tempo

etwas haarvortend

enigszins naar voren (meer benadrukt)

etwas näher and stäker

iets dichterbij en sterker

was schneller

iets sneller

etwas schwächer

iets zwakker

etwas zurückhalten (d)

enigszins terughoudend (terughoudend) [tempo]

... fach getheilt (geth.)

Divisi  [bijv. 4 fach geth. = 4-delig  Divisi]

Falls sterven Bässe keine C-Saite haben, sind 2 derselben herunter zu stimmen, die Übrigen pausiren.

Als de bassen geen C-snaar hebben, stemmen er 2 lager af; de anderen rusten.

snel unhörbar eintreten

voer bijna onhoorbaar binnen

varen

ver

Vlag. [= Flageolet]

harmonisch

flysend (flieend)

vloeiende

volg maar eens Unterbrechung der 4. (5.) Satz

het 4e (5e) deel volgt zonder enige onderbreking

ganze Takte schlagen

versla hele maten

gänzlich ersterbend, gänzlich verklingend, gänzlich verschwindend

volledig afsterven

gedempt

gedempt; (trommel) gedempt

gehalten

aanhoudend [stabiel]

gemächlich

comfortabel, ontspannen

gesangvoll, gesangvoll; gesangvoll hervortretend

liedjes; liedvol benadrukt

gestopt (gest.)

gestopt [hoorn en trompetten]

geschilderd

gestreeld [re: buigen]

de Gesung

gezongen

geteilt, geteilt (krijg., get.)

Divisi

getragen

plechtig, afgemeten

gewöhnlich

gewoon [dwz een specifiek effect annuleren, zoals gestopte hoorns]

gezogen

getekend [als een boogslag  lang gezogen  = een lange slag]

gleich abdämpfen

onmiddellijk gedempt

Griffbrett; ben Griffbrett

op / bij de toets

Grosser Ton, Grossen Ton und Wärme

grote toon, grote toon en warmte

darm

goed, nou

darm hervortretend

goed benadrukt

Halbe breit takken

sla brede halve noten

Halbe taktiers

sla halve noten

Halbe taktieren (vanaf de Zeitmass zunächst noch nicht beschleunigen)

sla halve noten (maar vooral nog niet versnellen van de temp)

Halbes Werk

verminderd orgel

Hälfte; sterven Hälfte

de helft van de sectie

hart schlagen, hart schlagen

hard geslagen

heftige drängend

gewelddadig naar voren drukken

hervortreten (hervortr.)

naar voren komen, benadrukt

Hier volgt een pauze van mindestens 5 Minuten.

Hier volgt een pauze van minimaal 5 minuten.

Hier is de Zeitmaß durch die vorangegangene unmerkliche Steigerung bereits “Energisch bewegt” (ohne zu eilen) geworden; dasselbe ist noch immer weiter zu steigern bis zum Eintritt des a tempo (Più mosso)

Hier het tempo. door de voorafgaande, onmerkbare intensivering, ‘energetisch bewegend’ geworden (zonder haast); het moet nog verder toenemen tot de intrede van de een tempo (Più mosso).

hier soll die Musik viel sterker hörbar sein

hier moet de muziek veel sterker hoorbaar zijn

Hier, wie bei de folgende gleichartigen Stelle ist darauf zu achten, dass sich die Triller der 1. u. 2. Geigen dicht an einander schliessen, und keine Pause dazwischen entsteht (einen “Trillerkette”) ook zo:

Let er hier, net als in de volgende passage van hetzelfde type, op dat de trillers van de 1e en 2e violen naadloos en dik in elkaar passen, en dat er geen breuk tussen hen ontstaat (een “ketting van trillers”), dus:

hoch

hoog

Holzinstrumente kan worden gebruikt

houtblazers heel erg benadrukt

Holzschlägel (n)

houten hamer (s)

Hörner in möglichst großer anzahl sehr grimmig geblasen, und in weiter Entfernung augestellt

hoorns in het grootst mogelijke aantal, zeer sterk gespeeld en ver in de verte geplaatst

im Orchestre

in het orkest [in tegenstelling tot backstage]

im Tempo des Scherzo; wilde herausfahrend

in het tempo van het Scherzo; wild rijdend

in Tempo nachgeben, in Tempo nachlassen

ontspannen in het tempo

De periode van het begin is in het tempo en de ster is vandaag de dag een natuurlijk verschil geworden.

In de loop van de laatste passage is het tempo op deze plek door een natuurlijke terughoudendheid erg gematigd geworden.

Immer

altijd

immer bewegter

altijd meer bewegend [dwz sneller], meer geanimeerd

immer dasselbe getragene Zeitmass

altijd hetzelfde plechtige tempo

immer varen en varen

altijd ver en verder

immer gestopft (gest.)

altijd gestopt

immer langsamer

altijd langzamer

immer mehr en mehr zurückhaltend

steeds meer terughoudend

immer (mit) Dämpfer, immer mit Sord.

altijd met mute

immer mit Versterker tot zum Schluss

altijd met versterking [verdubbeling] tot het einde

immer noch (etwas) drängend

altijd nog (enigszins) naar voren drukken

immer noch etwas vorwärts

altijd nog een beetje naar voren

immer noch mehr zurückhaltend

steeds meer terughoudend

immer noch unmerklich zurückhaltend

altijd nog steeds onmerkbaar terughoudend

immer offensief

altijd open

immer lente. Moeras.

altijd  pittig

onderdompeling in de tijd (drängend)

altijd vooruit (vooruit drukken)

immer wuchtig

altijd zwaar

In den ersten Takten des Thema's sind die Bassfiguren schnell in heftigem Ansturm ungefähr [Viertel] = 144, die Pausen jedoch im Hauptzeitmass [Viertel] = 84-92 auszuführen. Der Halt im 4. Takte ist kurz - gleichsam ein Ausholen zu neuer Kraft.

In de eerste maten van het thema moeten de basfiguren snel worden gespeeld in een onstuimige aanval [kwart] = 144; de rust is echter in het hoofdtempo [kwart] = 84-92. De greep in maat 4 is kort - als voorbereiding op nieuwe kracht.

in der Ferne

in de verte

in ruhig flysender Bewegung

in vredig vloeiende beweging

im Tempo I zurückkehren

terugkeren naar Tempo I

in weiter Entfernung, in weite Ferne

in de verte

in weitester Ferne aufgestellt

zo ver mogelijk geplaatst

innig

intiem, vurig, vurig, oprecht

ja nicht eilen

haast je niet

je ein Ton von einem Pult

respectievelijk één notitie voor elk bureau

jede mehrfach besetzt

elk deel [Harp 1-2] met meerdere spelers

jeden Ton

elke toon

jeden Ton gleich abdämpfen

elke noot gelijkmatig gedempt

jeder mit 3 Pauken

elk met 3 pauken

nauwelijks hoorbaar

nauwelijks hoorbaar

keine Dämpfer

geen dempers

keine Triole

geen triplet

kleine Pauké

kleine pauken

klingen lassen

laat het rinkelen

klingt, wie in alle andere gevallen een Octave hoger heeft

klinkt een octaaf hoger, zoals in alle andere gevallen

sterk

sterk, robuust

kort

kort

Kurz gestrichen

korte slagen [van de boog]

Kurzer Halt; Kurze Halte

kort vasthouden

lang gestrichen, lang gezogen

lange slagen [van de boog]

lang, lang

lang

lang en verklingend

lang en aan het afsterven

Langsam (er)

traag (er)

langsam steigern

langzaam intensiever

langsame Halbe, langsame Halbe taktieren

langzame halve noten, sla langzame halve noten

leicht

licht

leicht en duftig gespielt

licht en wazig gespeeld

gepassioneerd

Met passie

leidenschaftlich aber zart

gepassioneerd maar teder

Links (opgesteld)

(geplaatst) aan de linkerkant

Luftpauze

adempauze

mehrfach besetzt

verdubbeld door verschillende spelers

met

met

mit aufgehobenen Schallrichter, mit aufwärts gerichtetem Schallrichter

klokken

mit Aufschwung, niet zichtbaar

met impuls, maar niet overhaast

met Ausdruck

met expressie

mit Dämpfer (n)

met demper (s)

mit dem Bogen geschlagen, mit dem Bogen geschlagen

geslagen met de boog, slag met de boog

met een tussenstation en een uitrustingsstuk

met serieuze en plechtige uitdrukking overal

met een vinger

met één vinger

met een mannelijke etwas wuchtiger

allemaal ineens wat zwaarder

met een drängendem karakter

met ietwat naar voren dringend karakter

met een hoge Kraft

met de grootste kracht

met een hoge Kraftentfaltung

met de grootste ontplooiing van kracht

met Holzschlägel (m. Holzschl.)

met houten hamer

met humor

met humor

met leidenschaftlichem Ausdruck

met gepassioneerde expressie

met Paukenschlägeln

met paukenhamer (s)

met Schlägel, met 2 Schlägeln

met hamer, met 2 hamers

met Schwammschlägel

met een spons [dwz zachte] hamer

met Sordinen (Sord.)

met dempers

met steigerndem Ausdruck

met geïntensiveerde uitdrukking

mit Teller (n)

met platen [dwz crashbekkens]

met Versterker

met wapening [dwz verdubbeling]

Muss so schwach erklingen, daß es den Charakter der Gesangstelle Celli und Fag. in keinerlei Weise tangiert. Der Autor denkt hier, ungefähr, vom Wind vereinzelnd herüber getragene Klänge einer kaum vernehmbaren Music.

Moet zo zwak klinken, dat het op geen enkele manier de melodische passage van cello's en fagot beïnvloedt. De componist denkt hier ruwweg aan de geïsoleerde klanken van een nauwelijks hoorbare muziek, meegevoerd door de wind.

door

naar [in de zin van pauken stemmen van de ene noot naar de andere]

nachgeben

geef toe, ontspan

nachlassen; nachlassen

ontspannen

niet (beloven)

(komt) dichterbij

Natürlich

natuurlijk [dwz het annuleren van een speciaal effect, zoals gestopte hoorns, of  col legno]

neben den beiden Harfen zu placieren

geplaatst horen beide harpen

nehmen den Platz im Orchestre ein

neem de plaats in het orkest

nehmen den Platz "in der Ferne" ein

bezetten de plaats "in de verte"

nehnem ihren Platz “in weiter Ferne” an

hun plaats innemen "op grotere afstand"

nehmen nach en nach die Dämpfer ab

dempen één voor één verwijderen [dwz één voor één, één speler per keer]

nehmen (nimmt)

nemen

Nehmen wieder ihren Platz im Orchestre ein; doch mit Bedacht darauf, nicht durch Geräusch den "a capella" Gesang zu stören.

Neem hun plaats weer in het orkest in, maar wees voorzichtig om de  Een capella  zingen met elk geluid.

niet

niet

nicht brechen

niet-arpeggio [harp]

nicht dehnen

rek niet [de tijd] uit

geen eilen; ja nicht eilen

haast je niet; denk niet eens aan haasten

nicht eint 8va höher !, (ja) nicht eine Octave höher

niet een 8ve hoger! [op de bassen], in geen geval een octaaf hoger

niet gebrochen

niet-arpeggio [harp]

nicht hinaufziehn

niet marcheren

nicht schleppen, nicht schleppend

niet slepen, niet slepen

nicht theilen (teilen)

niet-divisi

nicht trilern

niet trillen

niet zo schnell

niet te snel

nicht zurückhalten

niet tegengehouden [tempo]

nee eilen

nooit haasten

nimmt (nehmen)

nemen

nimmt zu diesem Takte das tiefe G des 1. Paukisten zu Hilfe

neem in deze maat de lage G [drum] van de 1e paukenist voor hulp

noch was langsamer

nog steeds wat langzamer

noch immer en allmählich zurückhaltend

toch altijd en geleidelijk terughoudend

noch meer drängend

nog meer naar voren dringen

noch schneller

nog sneller

alleen

alleen

Nur 2 Spieler

slechts 2 spelers

nur die ersten 2 Pulte

alleen de eerste 2 bureaus

nur die Hälfte

slechts de helft [de sectie]

nur Pedale

alleen pedalen

open

open

zonder

zonder

ohne Dämpfer

zonder dempen

ohne hervorzutend

niet benadrukt

ohne im Geringsten hervorzutreten

zonder in het minst naar buiten gebracht te worden

ohne Nachschlage, ohne Nachschl.

zonder siernoot [dwz zonder de gedraaide die eindigt op een triller]

ohne Verstarkung

zonder versterking [verdubbeling]

Paukenschlägel (n)

pauken hamer (s)

Pulté

bureaus [van snaren]

rechts (opgesteld)

(geplaatst) aan de rechterkant

Saite

string [bijv  G-Saiet  = G-snaar]

Schalltrichter auf (Schalltr. Auf; Sch. Auf, Schalltrichter in die Höhe, Schalltrichter hoch

klokken

scharf abgerissen, scharf abreissen

scherp afgescheurd, of afgebroken

Mallets

hamer, klopper

eenvoudig

eenvoudig, duidelijk

geschmetterd

koperachtig, schetterend, galmend

schnell; schneller

snel, snel; sneller

schnell en schmetternd (wie een fanfare)

snel en koperachtig (als een fanfare)

schon etwas starker hörbar

al iets sterker hoorbaar

Schwächer

zwakkere

Schwammschlägeln; Schwannschl .; Schw.

spons [dwz zachte] hamers

Schwer

zwaar, zwaar, zwaar

zeer

zeer

sehr ausdrucksvoll (gesungen)

zeer expressief (zeer expressief gezongen)

zeker best

heel resoluut

sehr breit

heel breed

zier deutlich

erg duidelijk

zie drängend

heel hard voorwaarts drukken

zie er binnen

erg afgelegen

sehr feierlich aber schlicht (Choralmässig)

heel plechtig maar eenvoudig (koraalachtig)

sehr gemächlich

zeer comfortabel (ontspannen)

sehr gesangvoll (gesangsvoll)

erg liedvol

sehr getragen

heel plechtig, afgemeten, traag

sehr getragen en gesangvoll

zeer plechtig en liedvol

sehr herveortretend

zeer op de voorgrond

zeer kort

zeer kort

erg lang

erg lang

heel langzaam

erg traag

sehr langsam is begonnen

heel langzaam beginnen

sehr langsam en gedehnt

erg traag en uitgestrekt

sehr langsam en stetig bis zur höchsten Kraft anschwellend

zeer langzaam en gestaag zwellen tot de hoogste sterkte

sehr mässig en zurückhaltend

zeer gematigd en terughoudend

sehr scharf ritmischer

zeer scherpe ritmes

zeer mals

zeer mals

sehr zurückhaltend

erg terughoudend [tempo]

sich (gänzlich) verlierend

verdwijnend (volledig)

zie hieronder

zie hieronder

zoek een hol in de Partitur bemerkten Stellen mit im Orch. thätig.

op de plaats aangegeven in de partituur zijn ze [Hoorns 1-4 in de verte] actief in het orkest.

zingend

het zingen

Sollen nicht mindestens 2 Contrabässe das “Contra C” auf ihrem Instrument besitzen, so haben 2 Bassisten die “E Saite” auf D herab zu stimmen. Die fehlenden Töne eine Octave höher zu spielen, who manchmal Gebrauch ist, ist hier, wie bei allen folgenden Gelegenheiten - unzulässig.

Als er niet minstens 2 bassen zijn die de lage C bezitten, dan moeten 2 bassisten de E-snaar afstemmen op D. Om de ontbrekende noot een octaaf hoger te spelen, zoals soms wordt gedaan, is hier - zoals bij alle volgende gelegenheden - ontoelaatbaar.

Sopr. solo met Chor

sopraansolo met koor

Sordinen ab (Sord. Ab)

gedempt

Speler

speler (s)

… Spieler nimmt die As-Pauke des II. Spielers zur benutzung dieser Stelle

De 1e speler neemt de A-trommel van de 2e speler voor de uitvoering van deze passage

springenden Bogen

stuiterende boog [ie & nbso;pittig ]

Stahlstäbe (of Glocken) von tiefem (und) umbestimmtem Klang (e)

stalen staven (of klokken) met een diepe (en) onbepaalde toonhoogte

sterk

sterk

grimmige geblasen

sterk geblazen

scherper

sterker

Steg .; ben Steg

bij de brug [ie  Ponticello ]

Streng in het tempo

strikt in tempo

Strich voor Strich

aparte bogen [dwz niet onduidelijk]

teilen

Verdeeld

Teller (n); met Teller

platen [verwijzend naar cimbalen], crashcimbalen

stropdas; tiefer

laag diep; lager

triller, nicht triller

triller, niet triller

Triool

triool

überall schnell abdämpfen

snel vochtig door [het orkest]

Um die Continuität des Tempo's zu befestigen, empfiehlt es sich, in den ersten Takten noch Viertel anzuschlagen.

Om de continuïteit van het tempo vast te stellen, wordt aanbevolen om kwartieren in de eerste maten te verslaan.

… En ist als 4. Clar. notiert

… En wordt genoteerd als 4e klarinet

onmerkbaar drängend

onmerkbaar naar voren drukken

onder Stimme nur von den mit Contra-C-versehenen Bässen auszuführen

De lagere stem mag alleen worden gespeeld door bassen die zijn uitgerust met een Contra-C-snaar

vereint, wiet

niet-divisi, koor

verhallen

afsterven

verklingend, verklingen lassen

wegsterven, laten wegsterven

viel Bogen (wechseln); viel Bogenwechsel

veel boog; veel boogwisselingen

viel näher en stärker

veel dichterbij en sterker

Vierteltaktieren

verslaan kwartalen

volles werk

volledig orgel

van hier allmählich en unmerklich zu Tempo I zurückkehren

van hieruit geleidelijk en onmerkbaar terugkeren naar Tempo I

von erfgenaam een ​​unmerklich allmählich in een etwas strafferes Tempo übergehen

vanaf hier onmerkbaar geleidelijk overgaand in een wat strikter tempo

von tiefem untereinander verschiedenem Klange ohne bestimmte Tonhöhe

diepe tonen met een onbepaalde toonhoogte die van elkaar verschillen

vorwärts, vorwärts drängend, vorwärts gehen

vooruit, vooruit, vooruit, vooruit

zacht

zacht, zwak

Als er geen 2 Contrabäss das “Contra C” besitzen, dus wird de Allen Bässen bloß die Oberstimme dieser 5 Takte gespielt.

Als er niet minstens 2 bassen zijn die de lage C bezitten, spelen alle bassen alleen de bovenstem voor deze 5 maten.

Als er geen bassist is die een contra-speler is op een instrument met een verfügung-hoed, speelt u een Bassist eenstemmig in die Oberstimme.

Als ten minste één bassist met een lage C op zijn instrument niet beschikbaar is, moeten alle bassen de bovenstem unisono spelen.

wie een vogelstimme

als een vogelgezang

... wie früher (die) ...

… Zoals eerder (de) .. [bijv. Kwartnoot met dezelfde snelheid als de vorige halve noot]

wie weet

zoals eerder

wie zo Anfang

zoals aan het begin

... wie zuletzt (die) ...

... zoals de vorige ... [bijv. Kwartnoot zoals de vorige halve noot]

wieder

weer

wieder bewegter

weer meer beweging

wieder breit (er)

weer breed (er)

wieder etwas gehaltener

weer iets meer volgehouden

wieder etwas zurückhaltend

weer enigszins terughoudend [tempo]

meer inhoud

weer volgehouden

wieder in's Tempo zurückgehen

weer terug in het tempo

wieder langsam, wie zum Anfang

weer langzaam, zoals in het begin

wieder sehr breit

weer erg breed

wieder sterker

weer sterker

wieder unmerklich bewegter

weer onmerkbaar meer geanimeerd

wieder unmerklich zurückhaltend

weer onmerkbaar terughoudend

wieder zurückhaltend

weer inhouden [tempo]

wild

wild

zarter

tender

zart betont

teder gestrest

zart drängend

teder aandringend

zart hervortend

teder benadrukt

Zeit lassen

geef tijd

ziemlich bewegt

behoorlijk geanimeerd

zuiger evenement Unterstützung der Hörner

voor versterking van de hoorns indien nodig

zum Tempo I zurückkehren

terugkeren naar Tempo I

Zungenstoss (Zungenst.)

fladder-tong

De Vereinfachung des orchestralen Apparates is een soort Rücksicht-genommen, een andere trompeten, valt en een nötig ist, von den im Orchestra wirkenden Musikern (3.4.5.6. Tr.) Is een vrijblijvende en een dieselgenerator in de Plätz zu wechseln.

Om de orkestlogistiek te vereenvoudigen, dient u er rekening mee te houden dat deze trompetten indien nodig uit de reguliere orkestleden kunnen worden gehaald (Trp. 3-6) en voldoende tijd hebben om van plaats te wisselen.

zurück

terug

zurückhalten (d)

terughoudend of terughoudend [tempo]

zwei davon konnen durch die 5. u. 6. Ork.-Trp. ausgef. werden

twee van deze [Trompetten 1-4 in de verte] kunnen optreden als de 5e en 6e trompetten in het orkest

Spelfoutenrapport

De volgende tekst wordt naar onze redactie gestuurd: