Gustaaf Mahler (1860-1911)

Gustaaf Mahler (1860-1911) en Alma Mahler (1879-1964)

Alma Mahler (1879-1964)

 • 1930: Hans Gu? Rtler was advocaat in Wenen. Kallir was een kunsthandelaar en een vriend van Alma, die namens haar een brief aan Gu? Rtler schreef. Draxler was advocaat en was in de jaren dertig minister van Financiën in Oostenrijk. Legler en Grimschitz waren getuigen in gerechtelijke procedures in de zaak van Alma Mahler: Legler was een neef van Alma Mahler; en Grimschitz was directeur van de Österreichischen Gallerie tijdens het nazi-tijdperk.
 • 1931: 03-01-1931: Ondertekening van een "Vollmachtserklärung" (volmacht) waarin wordt verklaard dat Alma Mahler (1879-1964) verleent het recht om alle werken van Mahler uitgegeven door deze uitgever te gebruiken Bote & Bock muziekuitgevers [Ed. Bote & G. Bock uit Berlijn] in filmproducties, en vestigt haar recht op 50% van de winst van dergelijk gebruik.
 • 1945: Tijdens het proces in 1945 Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler (1902-1960) trad vervolgens op als getuige die door Mahler-Werfel vrij vaak was voorgedragen om te getuigen over interne familiezaken. De tegenpartij probeerde de geloofwaardigheid van Legler te ondermijnen door te insinueren dat hij teleurgesteld was dat hij niets uit Molls nalatenschap had ontvangen.
 • 1955: Otto Hein was een advocaat in Wenen die de naoorlogse juridische claims van Alma Mahler in Oostenrijk voor teruggave van eigendommen behandelde; hij vertegenwoordigde haar tot aan zijn dood, die (volgens Alma's correspondentie met Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler (1902-1960) vond plaats laat in de herfst van 1955. Rond de tijd van Hein's dood was Alma, blijkbaar ontevreden over het feit dat een belangrijk aspect van de zaak in haar ongenade was opgelost, ook in overleg met een andere advocaat, Hans Gu? rtler. Vervolgens schakelde Alma in 1956 Friedrich Weissenstein in en nam hij de zaak over van het kantoor van Hein. Op een later tijdstip schakelde Alma ook Georg Weisl in om de zaak te herzien. Christine Olga Zimmer was partij bij een ontwerpovereenkomst waaruit bleek dat zij een potentiële huurder was van het huis van Alma Mahler in Wenen. Anton Klement was een Oostenrijkse ambtenaar die de overdracht van bepaalde schilderijen van de nalatenschap van Maria Eberstaller aan Alma Mahler voorzat; de architect Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler (1902-1960), een neef van Alma die in Wenen woonde, nam de schilderijen namens haar in ontvangst.
 • Friedrich Weissenstein was een advocaat in Wenen die Alma Mahler inhuurde om haar naoorlogse juridische claims voor teruggave van eigendommen in Oostenrijk voort te zetten; Simon was advocaat in het kantoor van Weissenstein. Simon was door haar neef aan Alma aanbevolen Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler (1902-1960), na het overlijden in 1955 van haar advocaat Otto Hein, die de zaak aanvankelijk had behandeld. Andere advocaten die ze in de zaak raadpleegde, waren Hans Gu? Rtler en Georg Weisl.
 • Ludwig Franz Tlapek was een advocaat in Wenen die zorgde voor de gepaste teruggave van documenten aan Alma Mahler na het overlijden van haar advocaat Otto Hein.
 • Joseph. Simon was advocaten in Wenen die Alma overwoog om in dienst te nemen.
 • Hofmannsthal was op dat moment een advocaat in Queens, NY, en vertegenwoordigde blijkbaar Alma Mahler. Weisl was een in Wenen gevestigde advocaat, aan wie Alma de bevoegdheid (Vollmacht) had gegeven om de status van haar zaak voor de Oostenrijkse rechtbanken te herzien. Advocaten die Alma eerder had geraadpleegd over haar naoorlogse vorderingen tot teruggave van eigendommen zijn onder meer Otto Hein, Hans Guertler en Friedrich Weissenstein.
 • De brief van Georg Weisl, gericht aan Emilio von Hofmannsthal, betreft de vooruitzichten voor een heropening van de zaak van Alma Mahler met betrekking tot haar naoorlogse aanspraken op teruggave van eigendommen in Oostenrijk.
 • Anton Klement was een Oostenrijkse regeringsfunctionaris die bij de zaak betrokken was, en Kurt Frieberger was een andere ambtenaar tot wie ze om hulp wendde. Haar vriend Otto Kallir bood advies en hulp, en Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler (1902-1960) zorgde voor veel zaken voor haar in Wenen in de onmiddellijke naoorlogse periode.
 • 2007. De teruggave van het schilderij "Zomernacht op het strand" van Munch. De Republiek Oostenrijk heeft het eigendom van het schilderij formeel teruggegeven aan Marina Fistoulari Mahler (1943), het kleinkind van Alma Mahler-Werfel, de voormalige eigenaar van het kunstwerk, die het schilderij in Wenen moest verlaten toen ze in 1937 vluchtte voor het naziregime. Zie Marina Fistoulari Mahler (1943).

03-01-1931: Dit is de “Vollmachtserklärung” (volmacht) die verklaart dat Alma Mahler (1879-1964) verleent het recht om alle werken van Mahler uitgegeven door deze uitgever te gebruiken Bote & Bock muziekuitgevers [Ed. Bote & G. Bock uit Berlijn] in filmproducties, en vestigt haar recht op 50% van de winst van dergelijk gebruik.

Als u fouten heeft gevonden, laat het ons dan weten door die tekst te selecteren en op te drukken Ctrl + Enter.

Spelfoutenrapport

De volgende tekst wordt naar onze redactie gestuurd: