Begrippenlijst

Verklarende terminologie van Mahler Symphonies

Bedankt aan Steven Sherill vanaf orchestralibrary.com

DuitseEngels
abdown, away, off (Sordinen ab = dempt uit)
abdämpfenvochtig, bevochtigen
Abermaar
aber deutlichmaar duidelijk gearticuleerd
aber nicht eilenmaar haast je niet
aber unmerklichmaar niet duidelijk / waarneembaar
aber wuchtigermaar zwaarder, zwaarder
afnemendtanende
absetzenverwijderen, weggaan
abwechselndalternerende
alleallemaal, iedereen, tutti
alle Betonungen consequent durchführenalle accenten volledig gerealiseerd
alle Pausen gut gehaltenalles rust goed onderhouden
geleidelijkgeleidelijk
zum Tempo I zurückkehrengeleidelijk terugkerend naar Tempo I
alsneem contact
ookdus, dus, op die manier
andersalt (stem)
oudoud
Alt solo met Choralt solo met koor
ben Griffbrettop de toets
ben Stegbij de brug, ponticello
Een dieser Stelle wirken die Posaunen, Violinen und Viol. nur im Notfalle mit, wenn es gilt den Chor vor "Fallen" zu bewahren.In deze passage mogen de trombones, violen en altviolen alleen spelen als dat nodig is om te voorkomen dat het refrein plat gaat.
ben Anfang, zu Anfangaan het begin, vanaf het begin
Anfangstakteopeningsmaatregelen
angebunden(gespeeld) op hetzelfde moment
anhaltenlangzamer, stop
Anmerkung für den DirigentenNoot voor de dirigent
anmuthigsierlijk
anschwellen (d)crescendo
antwortendreageren, antwoorden
ookook
aufomhoog, op, in de lucht, op [bijv. auf der G-Saite = op de G-string]
auf einem kleinen Pistonop een kleine Cornet
aufgehoben, aufgehob., aufgehob.opgeheven, opgehouden
aufgeregtaangewakkerd
geplaatstgeplaatst
op Holz geschlagengeslagen op hout
Aufschungdrijfkracht
Aufführungsdauerduur
Aufführungsrecht vorbehaltenPrestatierecht voorbehouden
van een afstanduit de verte
aus weiter Fernevan de verre afstand
Uitdrukkinguitdrukking
ausdrucksvollespressivo
ausgeführt wie bei Ziffer 6uitgevoerd zoals bij repetitie nummer 6
BB flat
Basbassen, contrabassen
bedächtigberaadslagen
befestigtgehecht
behaglichComodo
beiden Händenbeide handen
beides v. Einem geschalgenbeide [basdrum en cimbalen] gespeeld door één persoon
beinahebijna
benützt die A- en Des-Pauke des 2. Paukersgebruik de A- en D-platte pauken van de 2e speler
... benützt die kleine Pauke des 2. Spielers1e speler gebruikt de kleine pauken van de 2e speler
beruhigendkalm worden
vooral stilvooral licht
bestimmtexact, duidelijk, bepaald
Betonung, (2) betontnadruk, (2) benadrukt, benadrukt
emotioneelopgewonden
bewegterpiù mosso
tot zum gänzlich Aufhörentotdat volledig ophield
bis zum Schluss (breit)tot het einde (breed)
bis zur Unhörbarkeit abnehmenafnemen tot onhoorbaarheid
bleiben (bleibt) ohne Dämpferblijft zonder mute
breedbreed
Slipsbrief (correspondentie)
Cäsurcaesuur
Cäsur und erfgenaam plötzlich vorwärtscaesuur en dan plotseling naar voren
Celli und Bässe "ritmisch", nicht Triolen spielencello's en bassen spelen 'ritmisch', geen drielingen
Claviaturtoetsenbord
Dämpfermute (s)
Dämpfer ab, Dämpfer abnehmen, Dämpfer absetzen, ohne Dämpfer, keine Dämpferzonder dempers
Dämpfer nach and nach abnehmenverwijder de dempers een voor een
Das cresc. de zekerheid van het feit dat de Streicher en de Holzbläser en de Muss Sehr Mächtig Sein; der Dirigent muss das Tempo so lange zurückhalten, bis die grösste Kraft erreicht ist. Beim Eintritte der Streicher and Holzbläser treten die Metalinstrumente zurück, um den Eintritt jener night zu "decken."Het crescendo duurt tot de intrede van de strijkers en houtblazers en moet zeer krachtig zijn; de dirigent moet het tempo vasthouden totdat de grootste kracht is bereikt. Bij het binnenkomen van de strijkers en houtblazers stappen de koperblazers achteruit, om hun ingang niet te bedekken.
rekkenrekken
dem Chor nachgebenplaats maken voor het refrein
der 1. Ton des Gliss: grimmig zu betonende 1e toon van het glissando: sterk geaccentueerd
deutlichduidelijk, duidelijk
Die 2. Bässe nicht eine Octave höher, sonst würde die vom Autor intendierte Wirkung ausbleiben; Het is niet mogelijk om te zien of er geen geld is, maar het is ook belangrijk om te zien of het is om een ​​ander bericht te schrijven.De 2e bassen geen octaaf hoger, anders wordt het door de componist beoogde effect bedorven; het is niet een kwestie van het horen van de diepe noten, maar deze manier van schrijven is alleen om te voorkomen dat de lage bassen de hogere bes nemen, en deze dus te sterk benadrukken.
die 4 Trompeten müssen aus entgegengesetzer Richtung her erklingende 4 trompetten moeten vanuit tegengestelde richtingen worden gehoord
die andere Hälftede andere helft
Die früher in der Ferne aufgestellten 4 Hörner mögen zur Verstärkung dieses Thema's herangezogen werden, ebenso in allen darauffolgenden eigens bezeichneten Stellen.De 4 hoorns die eerder in de verte stonden, mogen worden gebruikt om dit thema te versterken, evenals alle daaropvolgende uitdrukkelijk aangeduide passages.
die mit ^ bezeichneten Noten länger gehaltende noten aangegeven met ^ langer aangehouden
die Posaunen zeit lassengeef de trombones tijd
Die Striche | bedeuten die Stelle, die verschiedenen Instrumente im Rhythmus zusammenfallen sollen.De beroerte | geeft de plek aan waar de individuele instrumenten ritmisch samen moeten komen.
die Triolenfigur immer gleichschnell, die Pausen breiter ausführenhet drielingcijfer altijd even snel; de rest presteerde breder
die Viertel die zuletzt die Halbende kwartnoten zoals de vorige halve noten
Het is een instrument dat u kunt kiezen uit een nummer dat u in een ander land kunt kiezen, op de achtergrond van de orchestrarraums op het sein.Deze instrumenten dienen bij deze beweging dicht bij elkaar te worden geplaatst, bij voorkeur achterin het orkest.
idemidem dito
Dubbelgriff (Dpplgr.)dubbele stop
drängendstringendo, met onmacht
dreifach geth [eilt], 3-fach feth.3-delige divisi
duftigvaag, wazig
durch(verkregen) door middel van
durchaus zartteder door
gewoonnet daarvoor
ebenfallshetzelfde
ooknet als
echoecho
Echotonechogeluid, als een echo
edlennobel, verheven
Eilendhaast
Introductieintroductie
energisch bewegtenergetisch geagiteerd
Entfernung, in weiterop grotere afstand
bereikteaangekomen bij, die is bereikt
erste Maleerste keer
ersterbendmorendo, sterven, wegsterven
... Es-Clar. in B umwechseln (ist bis Ziffer 17 als 4. Clar. notiert)2e Es klarinet verandering naar Bes (genoteerd als 4e klarinet tot repetitie nummer 17)
Es_Klarinette druchaus doppelt besetztEs-klarinet overal verdubbeld
ietsenigszins
etwas bewegteriets meer ontroerend
etwas drängend (er)iets (meer) naar voren drukken
etwas energisch in het tempoenigszins energiek van tempo
etwas hervortretendenigszins naar voren (meer benadrukt)
etwas näher and stäkeriets dichterbij en sterker
etwas schnelleriets sneller
etwas schwächeriets zwakker
etwas zurückhalten (d)enigszins terughoudend (terughoudend) [tempo]
... fach getheilt (geth.)divisi [bijv. 4 fach geth. = 4-delige divisi]
Falls sterven Bässe keine C-Saite haben, sind 2 derselben herunter zu stimmen, die Übrigen pausiren.Als de bassen geen C-snaar hebben, stemmen er 2 lager af; de anderen rusten.
snel unhörbar eintretenvoer bijna onhoorbaar binnen
feierlichsolomn
varenver
Brandfire, ijver
Fidelviool
Vlag. [= Flageolet]harmonisch
fliessend (fließend)vloeiende
kordaatslim
folgt ohne jede Unterbrechung der 4. (5.) Satzhet 4e (5e) deel volgt zonder enige onderbreking
fortvoortgezette
fortlaufend (er)hardlopen, continu
flüchtigvluchtig
freihängendopgeschort
Frischstevig
fruchtbarergeducht
vroegereerder, eerder
ganzheel, helemaal, compleet, totaal
ganze Takte schlagenversla hele maten
gänzlich ersterbend, gänzlich verklingend, gänzlich verschwindendvolledig afsterven
geblasengeblazen
gebrochengebroken, arpeggio
gedemptgedempt; (trommel) gedempt
gehaltenaanhoudend, stabiel, langzaam, vastgehouden
gemächlichcomodo, comfortabel, ontspannen
gerissenafsnijden
gesangvoll, gesangsvoll; gesangvoll hervortretendliedjes; liedvol benadrukt
gestopft (gest.)bouché, gestopt [verwijzend naar hoorns en trompetten]
gestrichengebogen, gestreeld [verwijzend naar strikken]
gesangvollkantabile
gestättigtenverzadigd
gestimmttuned
de Gesunggezongen
geteilt, getheilt (get., geth.)Divisi
getragenplechtig, afgemeten
Gewaltmacht
gewirbeltgerold
gewöhnlichgewoon, [indicatie dat eerder gewijzigde (bijv. gedempte) passage op de gebruikelijke manier moet worden afgespeeld]
gezogengetekend [als een boogslag lang gezogen = een lange slag]
Gleichdezelfde
gleich abdämpfenop dezelfde manier gedempt
Glockengeläuteluiden van de klokken
grellschel
Griffbrett; ben Griffbrettop / bij de toets
brutogroot groot
grosser Ton, grossen Ton und Wärmegrote toon, grote toon en warmte
darmgoed, nou
gut hervortretendgoed benadrukt
H durB majeur
Halbe breit taktierensla brede halve noten
Halbe taktierensla halve noten
Halbe taktieren (aber das Zeitmass zunächst noch nicht beschleunigen)sla halve noten (maar vooral nog niet versnellen van de temp)
halbes Werkverminderd orgel
Hälfte; sterven Hälftede helft van de sectie
herthard
hart schlagen, hart geschlagenhard geslagen
heftig drängendgewelddadig naar voren drukken
herausgestossenuitgeworpen
hervortretend (hervortr.)naar voren komen, benadrukt
Hier folgt eine Pause von mindestens 5 Minuten.Hier volgt een pauze van minimaal 5 minuten.
Hier is de Zeitmaß durch die vorangegangene unmerkliche Steigerung bereits "Energisch bewegt" (ohne zu eilen) geworden; dasselbe ist noch immer weiter zu steigern bis zum Eintritt des a tempo (Più mosso)Hier het tempo. door de voorafgaande, onmerkbare intensivering, 'energetisch bewegend' (zonder haast) geworden; het moet nog verder toenemen tot de ingang van het a-tempo (Più mosso).
hier soll die Musik viel stärker hörbar seinhier moet de muziek veel sterker hoorbaar zijn
Hier, wie bei de folgende gleichartigen Stelle ist darauf zu achten, dass sich die Triller der 1. u. 2. Geigen dicht an einander schliessen, und keine Pause dazwischen entsteht (einen "Trillerkette") ook zo:Let er hier, net als in de volgende passage van hetzelfde type, op dat de trillers van de 1e en 2e violen naadloos en dik in elkaar passen, en dat er geen breuk tussen hen ontstaat (een "ketting van trillers"), dus:
hinaufziehennaderend van onderen
hinunterziehenvan bovenaf naderend
hochhoog
Holzhout
Holz Harmoniehoutblazers, houtblazers sectie
Holzinstrumente sehr hervortretendhoutblazers heel erg benadrukt
Holzschlägel (n)houten hamer (s)
hörbarhoorbaar
Hörner in möglichst großer anzahl sehr grimmig geblasen, und in weiter Entfernung augestellthoorns in het grootst mogelijke aantal, zeer sterk gespeeld en ver in de verte geplaatst
Immeraltijd, nog steeds
im Orchestrein het orkest [in tegenstelling tot backstage]
im Tempo des Scherzo; wilde herausfahrendin het tempo van het Scherzo; wild rijdend
in Tempo nachgeben, in Tempo nachlassenontspannen in het tempo
De periode van het begin is in het tempo en de ster is vandaag de dag een natuurlijk verschil geworden.In de loop van de laatste passage is het tempo op deze plek door een natuurlijke terughoudendheid erg gematigd geworden.
Immeraltijd
immer bewegteraltijd meer bewegend [dwz sneller], meer geanimeerd
immer dasselbe getragene Zeitmassaltijd hetzelfde plechtige tempo
immer varen en varenaltijd ver en verder
immer gestopft (gest.)altijd gestopt
immer langsameraltijd langzamer
immer mehr en mehr zurückhaltendsteeds meer terughoudend
immer (mit) Dämpfer, immer mit Sord.altijd met mute
immer mit Versterker tot zum Schlussaltijd met versterking [verdubbeling] tot het einde
immer noch (etwas) drängendaltijd nog (enigszins) naar voren drukken
immer noch etwas vorwärtsaltijd nog een beetje naar voren
immer noch mehr zurückhaltendsteeds meer terughoudend
immer noch unmerklich zurückhaltendaltijd nog steeds onmerkbaar terughoudend
immer offenaltijd open
immer sehr fließendaltijd erg vloeiend
immer lente. Moeras.altijd spiccato
immer vorwärts (drängend)altijd vooruit (vooruit drukken)
immer wuchtigaltijd zwaar
In den ersten Takten des Thema's sind die Bassfiguren schnell in heftigem Ansturm ungefähr [Viertel] = 144, die Pausen jedoch im Hauptzeitmass [Viertel] = 84-92 auszuführen. Der Halt im 4. Takte ist kurz - gleichsam ein Ausholen zu neuer Kraft.In de eerste maten van het thema moeten de basfiguren snel worden gespeeld in een onstuimige aanval [kwart] = 144; de rust is echter in het hoofdtempo [kwart] = 84-92. De greep in maat 4 is kort - als voorbereiding op nieuwe kracht.
in der Fernein de verte
in ruhig fliessender Bewegungin vredig vloeiende beweging
im Tempo I zurückkehrenterugkeren naar Tempo I
in weiter Entfernung, in weite Fernein de verte
in weitester Ferne aufgestelltzo ver mogelijk geplaatst
innigintiem, vurig, vurig, oprecht
ja nicht eilenhaast je gewoon niet
je ein Ton von einem Pultslechts één briefje voor elk bureau
jede mehrfach besetztelk deel met meerdere spelers
jeden Tonelke toon
jeden Ton gleich abdämpfenelke noot gelijkmatig gedempt
jeder mit 3 Paukenelk met 3 pauken
nauwelijks hoorbaarnauwelijks hoorbaar
keine Dämpfergeen dempers
keine Triolegeen triplet
Keine Verdopplung in der unteren Oktavegeen octaafverdubbeling
kleine Paukekleine pauken
klingen lassenlaat het rinkelen
klingt, wie in allen weiteren Fällen eine Octave höherklinkt een octaaf hoger, zoals in alle andere gevallen
sterksterk, robuust
kortkort
kurz gestrichenkorte slagen [van de boog]
kurzer Halt; kurze Haltekort vasthouden
lang gestrichen, lang gezogenlange slagen [van de boog]
lang, langlang
lang en verklingendlang en aan het afsterven
Langsam (er)traag (er)
langsam steigernlangzaam intensiever
langsame Halbe, langsame Halbe taktierenlangzame halve noten, sla langzame halve noten
leichtlicht / gemakkelijk
leicht en duftig gespieltlicht en wazig gespeeld
leidenschaftlichMet passie
leidenschaftlich aber zartgepassioneerd maar teder
Leisequielty
Die letzten beiden Takte vor dem Tempowechsel nich zurŸckhaltendde laatste twee beats voor de tempowisseling, niet achtergehouden (geen ritard)
Links (aufgestellt)(geplaatst) aan de linkerkant
Luftpauseadempauze
markigvigorus
mässigergematigder
Bemiddelaarplectrum
mehrfach besetztverdubbeld door verschillende spelers
metdie al met Countr werken
mit aufgehobenen Schalltrichter, mit aufwärts gerichtetem Schalltrichterklokken
mit Aufschwung, niet zichtbaarmet impuls, maar niet overhaast
met Ausdruckmet expressie
mit Dämpfer (n)met demper (s)
mit dem Bogen geschlagen, mit dem Bogen schlagengeslagen met de boog, slag met de boog
met een tussenstation en een uitrustingsstukmet serieuze en plechtige uitdrukking overal
met een vingermet één vinger
met een mannelijke etwas wuchtigerallemaal ineens wat zwaarder
met een drängendem karaktermet ietwat naar voren dringend karakter
met een hoge Kraftmet de grootste kracht
met een hoge Kraftentfaltungmet de grootste ontplooiing van kracht
met Holzschlägel (m. Holzschl.)met houten hamer
met humormet humor
met leidenschaftlichem Ausdruckmet gepassioneerde expressie
met Paukenschlägelnmet paukenhamer (s)
met Schlägel, met 2 Schlägelnmet hamer, met 2 hamers
met Schwammschlägelmet een spons [dwz zachte] hamer
mit Sordinen (Sord.)met dempers
met steigerndem Ausdruckmet geïntensiveerde uitdrukking
mit Teller (n)met platen [dwz crashbekkens]
met Versterkermet wapening [dwz verdubbeling]
Muss so schwach erklingen, daß es den Charakter der Gesangstelle Celli und Fag. in keinerlei Weise tangiert. Der Autor denkt hier, ungefähr, vom Wind vereinzelnd herüber getragene Klänge einer kaum vernehmbaren Music.Moet zo zwak klinken, dat het op geen enkele manier de melodische passage van cello's en fagot beïnvloedt. De componist denkt hier enigszins aan de geïsoleerde klanken van een nauwelijks hoorbare muziek, gedragen door de wind.
middenmedium, midden
doornaar [in de zin van pauken stemmen van de ene noot naar de andere]
nachgebengeef toe, ontspan
nachlassen; nachlassendontspannen, ontspannen
Nachschlägenoten van een triller
nachzunahmenimiteer
näher (kommend)(komt) dichterbij
Natürlichnatuurlijk [dwz een speciaal effect annuleren, zoals gestopte hoorns of col legno]
neben den beiden Harfen zu placierengeplaatst horen beide harpen
nehmen den Platz im Orchestre einneem de plaats in het orkest
nehmen den Platz "in der Ferne" einbezetten de plaats "in de verte"
nehnem ihren Platz "in weiter Ferne" anhun plaats innemen "op grotere afstand"
nehmen nach und nach die Dämpfer abdempen één voor één verwijderen [dwz één voor één, één speler per keer]
nehmen (nimmt)nemen
Nehmen wieder ihren Platz im Orchestre ein; doch mit Bedacht darauf, nicht durch Geräusch den "a capella" Gesang zu stören.Neem weer hun plaats in het orkest in, maar wees voorzichtig om het a capella-gezang niet met enig geluid te verstoren.
nietgeen
nicht brechenniet-arpeggio [harp]
nicht dehnenrek niet [de tijd]
nicht eilen; ja nicht eilenhaast je niet; denk niet eens aan haasten
nicht eint 8va höher !, (ja) nicht eine Octave höherniet een 8ve hoger! [op de bassen], in geen geval een octaaf hoger
nicht gebrochenniet-arpeggio [harp]
nicht hinaufziehnniet marcheren
nicht schleppen, nicht schleppendniet slepen, niet slepen
nicht theilen (teilen)unisono, niet-divisi
nicht trillernniet trillen
nicht zu schnellniet te snel
nicht zurückhaltenniet tegengehouden [tempo]
nie eilennooit haasten
nimmt (nehmen)nemen
nimmt zu diesem Takte das tiefe G des 1. Paukisten zu Hilfeneem in deze maat de lage G [drum] van de 1e paukenist voor hulp
NOCHnog
noch etwas langsamernog steeds wat langzamer
noch immer en allmählich zurückhaltendtoch altijd en geleidelijk terughoudend
nog meernog meer
noch mehr drängendnog meer naar voren dringen
noch schnellernog sneller
alleenenige
Nur 2 Spielerslechts 2 spelers
nur die ersten 2 Pultealleen de eerste 2 bureaus
nur die Hälfteslechts de helft [de sectie]
nur Pedalealleen pedalen
openopen
zonderzonder
ohne Dämpferzonder dempen
ohne hervorzutretendniet benadrukt
ohne im Geringsten hervorzutretenzonder in het minst naar buiten gebracht te worden
ohne Nachschlage, ohne Nachschl.zonder siernoot [dwz zonder de gedraaide die eindigt op een triller]
ohne Verstärkungzonder versterking [verdubbeling]
Paukenschlägel (n)pauken hamer (s)
Plötzlich sehr breit and leidenschftlichen Ausdruckineens heel breed en met gepassioneerde expressie
prachtvollprachtig
Pralltrillerbijtmiddelen
Pultebureaus [van snaren]
rechts (aufgestellt)(geplaatst) aan de rechterkant, echt waar
Resonantieprès de la table
RücksichtBeschouwen
rufendbellen
ruhigenrustig
Ruthbrush, klopper
Saitestring [bijv. G-Saite = G-string]
Schalltrichter auf (Schalltr. Auf; Sch. Auf, Schalltrichter in die Höhe, Schalltrichter hochklokken
scharf abgerissen, scharf abreissenscherp afgescheurd, of afgebroken
schattenhaftschaduwrijk
Malletshamer, klopper
eenvoudigeenvoudig, duidelijk
schmetterndkoperachtig, schetterend, galmend, cuivré
schnell; schnellersnel, snel; sneller
schnell und schmetternd (wie eine Fanfare)snel en koperachtig (als een fanfare)
alal
schon etwas stärker hörbaral iets sterker hoorbaar
Schwächerzwakkere
Schwammschlägeln; Schwannschl .; Schw.spons [dwz zachte] hamers
Schwerzwaar, zwaar, zwaar
schungvollaandrijving
zeerzeer
sehr ausdrucksvoll (gesungen)zeer expressief (zeer expressief gezongen)
sehr bestimmtheel resoluut
sehr breitheel breed
sehr deutlicherg duidelijk
sehr drängendheel hard voorwaarts drukken
sehr entfernterg afgelegen
sehr feierlich aber schlicht (Choralmässig)heel plechtig maar eenvoudig (koraalachtig)
sehr gemächlichzeer comfortabel (ontspannen)
sehr gesangvoll (gesangsvoll)erg liedvol
sehr getragenheel plechtig, afgemeten, traag
sehr getragen en gesangvollzeer plechtig en liedvol
sehr herveortretendzeer op de voorgrond
zeer kortzeer kort
erg langerg lang
heel langzaamerg traag
sehr langsam beginnendheel langzaam beginnen
sehr langsam en gedehnterg traag en uitgestrekt
sehr langsam en stetig bis zur höchsten Kraft anschwellendzeer langzaam en gestaag zwellen tot de hoogste sterkte
sehr mässig en zurückhaltendzeer gematigd en terughoudend
sehr scharf rhythmisiertzeer scherpe ritmes
zeer malszeer mals
sehr zurückhaltenderg terughoudend [tempo]
sich Zeit lassengeef jezelf de tijd
sich (gänzlich) verlierendverdwijnend (volledig)
zie hieronderzie hieronder
zoek een hol in de Partitur bemerkten Stellen mit im Orch. thätig.op de plaats aangegeven in de partituur zijn ze [Hoorns 1-4 in de verte] actief in het orkest.
singendhet zingen
zelfszelfs
Sollen nicht mindestens 2 Contrabässe das "Contra C" auf ihrem Instrument besitzen, so haben 2 Bassisten die "E Saite" auf D herab zu stimmen. Die fehlenden Töne eine Octave höher zu spielen, who manchmal Gebrauch ist, ist here, who bei all folgenden Gelegenheiten - unzulässig.Als er niet ten minste 2 bassen zijn die de lage C bezitten, dan moeten 2 bassisten de E-snaar afstemmen op D. Om de ontbrekende noot een octaaf hoger te spelen, zoals soms wordt gedaan, is hier - zoals in alle volgende gelegenheden - ontoelaatbaar.
dus schnell wie (als) möglichzo snel mogelijk
Sopr. solo met Chorsopraansolo met koor
Sordinen ab (Sord. Ab)gedempt
Spelerspeler (s)
... Spieler nimmt die As-Pauke des II. Spielers zur benutzung dieser StelleDe 1e speler neemt de A-trommel van de 2e speler voor de uitvoering van deze passage
springenden Bogenstuiterende boog, gebakken, spiccato
Stahlstäbe (of Glocken) von tiefem (und) umbestimmtem Klang (e)stalen staven (of klokken) met een diepe (en) onbepaalde toonhoogte
sterksterk
grimmige geblasensterk geblazen
stärkersterker
Steg .; ben Stegbij de brug [ie ponticello]
Streng in het tempostrikt in tempo
Die Streicher sollen die tief liegenden Männerstimmen nicht deckenDe strijkers mogen de lage mannenstemmen in het refrein niet bedekken
Strich für Strichaparte bogen [dwz niet onduidelijk], détaché
teilen (theilen)Verdeeld
Teller (n); met Tellerplaten [verwijzend naar cimbalen], crashcimbalen
tief; tieferlaag diep; lager
trillern, nicht trillerntriller, niet triller
Trioletriool
Die Triole ausschlagen. Nach der Triole en een ingeschakelde LuftpauseElke noot van het triplet wordt duidelijk geslagen. Na het triplet een doelgerichte pauze
trochendrogen
überall schnell abdämpfensnel vochtig door [het orkest]
Übergangeovergang
übergehn inoverschakelen naar
Um die Continuität des Tempo's zu befestigen, empfiehlt es sich, in den ersten Takten noch Viertel anzuschlagen.Om de continuïteit van het tempo vast te stellen, wordt aanbevolen om kwartieren in de eerste maten te verslaan.
... en ist als 4. Clar. notiert... en wordt genoteerd als 4e klarinet
unmerklich drängendonmerkbaar naar voren drukken
onder Stimme nur von den mit Contra-C-versehenen Bässen auszuführenDe lagere stem mag alleen worden gespeeld door bassen die zijn uitgerust met een Contra-C-snaar
vereint, wietnon-divisi, unisono
verhallendafsterven
verklingend, verklingen lassenwegsterven, laten wegsterven
viel Bogen (wechseln); viel Bogenwechselveel boog; veel boogwisselingen
viel näher en stärkerveel dichterbij en sterker
Viertel taktierenverslaan kwartalen
Vogelstimmenvogelstem, vogelroep
Vokalklinker
volles Werkvolledig orgel
vollziehenuitvoeren
van hier allmählich en unmerklich zu Tempo I zurückkehrenvan hieruit geleidelijk en onmerkbaar terugkeren naar Tempo I
Von hier an breite Halbe schlagensla vanaf nu brede halve noten
von erfgenaam een ​​unmerklich allmählich in een etwas strafferes Tempo übergehenvanaf hier onmerkbaar geleidelijk overgaand in een wat strikter tempo
von tiefem untereinander verschiedenem Klange ohne bestimmte Tonhöhediepe tonen met een onbepaalde toonhoogte die van elkaar verschillen
vorgetragengespeeld, gepresenteerd
Vorschläggrace notes [impliceert voor de beat]
vorwärts, vorwärts drängend, vorwärts gehenvooruit, vooruit, vooruit, vooruit
schakelaarveranderen, wisselen
zachtzacht, zacht, zwak
meerdoorgaan, "ga alstublieft door"
wenig, eineen beetje
wenigerminder
Als er geen 2 Contrabäss das "Contra C" besitzen, dus wird de Allen Bässen bloß die Oberstimme dieser 5 Takte gespielt.Als er niet minstens 2 bassen zijn die de lage C bezitten, spelen alle bassen alleen de bovenstem voor deze 5 maten.
Als er geen bassist is die een contra-speler is op een instrument met een verfügung-hoed, speelt u een Bassist eenstemmig in die Oberstimme.Als ten minste één bassist met een lage C op zijn instrument niet beschikbaar is, moeten alle bassen de bovenstem unisono spelen.
wie eine Vogelstimmeals een vogelgezang
... wie früher (die) ...... zoals eerder (de) .. [bijv. kwartnoot met dezelfde snelheid als de vorige halve noot]
wie vorherzoals eerder
wie zu Anfangzoals aan het begin
... wie zuletzt (die) ...... zoals de vorige ... [bijv. kwartnoot zoals de vorige halve noot]
wiederweer
wieder bewegterweer meer beweging
wieder breit (er)weer breed (er)
wieder etwas gehaltenerweer iets meer volgehouden
wieder etwas zurückhaltendweer enigszins terughoudend [tempo]
wieder gehaltenweer volgehouden
wieder in's Tempo zurückgehenweer terug in het tempo
wieder langsam, wie zum Anfangweer langzaam, zoals in het begin
wieder sehr breitweer erg breed
wieder starkerweer sterker
wieder unmerklich bewegterweer onmerkbaar meer geanimeerd
wieder unmerklich zurückhaltendweer onmerkbaar terughoudend
wieder zurückhaltendweer inhouden [tempo]
wildwild, wild
womöglichzo mogelijk
zarterzacht, zacht
zart betontteder gestrest
zart drängendteder aandringend
zart hervortretendteder benadrukt
Zeit lassengeef tijd
ziemlich bewegtnogal geanimeerd, nogal geanimeerd
zörgendaarzelend
zuiger evenement Unterstützung der Hörnervoor versterking van de hoorns indien nodig
zum Tempo I zurückkehrenterugkeren naar Tempo I
Zungenstoss (Zungenst.)fladder-tong
De Vereinfachung des orchestralen Apparates is een soort Rücksicht-genommen, een andere trompeten, valt en een nötig ist, von den im Orchestra wirkenden Musikern (3.4.5.6. Tr.) Is een vrijblijvende en een dieselgenerator in de Plätz zu wechseln.Om de orkestlogistiek te vereenvoudigen, dient u er rekening mee te houden dat deze trompetten indien nodig uit de reguliere orkestleden kunnen worden gehaald (Trp. 3-6) en voldoende tijd hebben om van plaats te wisselen.
zurückterug
zurückhalten (d)terughoudend of terughoudend [tempo]
zwei davon können durch die 5. u. 6. Orch.-Trp. ausgef. werdentwee van deze [Trompetten 1-4 in de verte] kunnen optreden als de 5e en 6e trompetten in het orkest

Als u fouten heeft gevonden, laat het ons dan weten door die tekst te selecteren en op te drukken Ctrl + Enter.

Spelfoutenrapport

De volgende tekst wordt naar onze redactie gestuurd: