Gustav Mahler heeft onnoemelijke levens geraakt door zijn muziek, door in zijn liedjes en symfonieën de geneugten en rampen van het simpelweg leven te communiceren en een diep ontroerende visie op de menselijke conditie te inspireren. Velen van ons zijn op de een of andere manier getransformeerd door deze ervaring.

As we’ve hurtled more than 1/6th of the way through the 21st century, we are now able to perceive the challenges that will confront our civilization for successive generations. And we are also able to perceive how Mahler’s music, vision and innovative spirit can unite us to ‘…rebuild the broken spiritual bridges between the peoples.’

Door onze steun aan projecten in de hedendaagse kunst, milieu en muziekeducatie, hopen we de gemeenschap te bevorderen, ons bewustzijn van de natuur als inspiratie voor creativiteit op te frissen en te spreken over de gemeenschappelijke doelen van de mensheid.

Gustav Mahler voelde een innerlijke behoefte om het leven en de zoektocht van de mensheid naar betekenis en onze gedeelde bestemming weer te geven in zijn muziekwerken, en nu, in de 21ste eeuw, willen we deze innerlijke behoefte promoten en een stem geven via onze projecten.

Wij geloven dat kunst onze essentie verlicht en als zodanig kan dienen als een voertuig om het leven te verbeteren, dat het ontwaken van de verbeelding mededogen opwekt.

"Maar stel je nu zo'n groot werk voor waarin de hele wereld werkelijk wordt weerspiegeld - je bent, om zo te zeggen, jezelf slechts een instrument waarop het universum speelt.. ' 

Gustav Mahler